Kouroupis Logo

Το δικηγορικό μας γραφείο Α. & Α. ΚΟΥΡΟΥΠΗ ιδρύθηκε το 1990 και εδρεύει στη Χαλκίδα. Οι τομείς δραστηριότητάς μας περιστρέφονται γύρω από την άσκηση γενικής και συμβουλευτικής δικηγορίας, σχεδόν σε όλους τους τομείς δικαίου. Οι αξίες μας αποτελούν εγγύηση για όσους μας εμπιστεύονται.

Ακολουθήστε μας
  >    >  Ναρκωτικά

Ως ειδικός ποινικός νόμος ο νόμος 4139/2013 που αναφέρεται στην ποινική καταστολή της διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών υπάγεται στις αρχές και ρυθμίσεις του γενικού ποινικού δικαίου αλλά και γενικότερα αυτές του δημοσίου δικαίου.

Η συγκεκριμένη κοινωνική ύλη χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ευαίσθητη ενώ η αντιμετώπιση τέτοιων υποθέσεων απαιτεί εξαιρετικά εξειδικευμένες γνώσεις όχι μόνο της σχετικής νομοθεσίας αλλά και της ύλης που ρυθμίζει. Οι γνώσεις αυτές δεν είναι μόνο νομικές αλλά και ιατρικές-ψυχιατρικές. Ένα κλασικό απλό παράδειγμα η ποινική αντιμετώπιση του εξαρτημένου χρήστη ή διακινητή ναρκωτικών ουσιών ( και ως τέτοιος στη νομοθεσία μας χαρακτηρίζεται αυτός που έχει αποκτήσει την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών και δεν μπορεί να την αποβάλλει με τις δικές του δυνάμεις) διαφέρει πολύ από αυτή του μη εξαρτημένου. Κατά συνέπεια, ο εξειδικευμένος στα ναρκωτικά Δικηγόρος πέρα από τις νομικές γνώσεις πρέπει να έχει επαρκείς γνώσεις της πρακτικής σε υποθέσεις ναρκωτικών στα Δικαστήρια, ομοίως γνώσεις ψυχιατρικής και κοινωνιολογίας ώστε να μπορέσει να χειριστεί τέτοιες ιδιαίτερες υποθέσεις.

Άρθρο 20 – Διακίνηση Ναρκωτικών (Κεφάλαιο Δ’)

1. Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21, 22 και 23, διακινεί παράνομα ναρκωτικά, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον οκτώ (8) ετών και με χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 29, ως έγκλημα διακίνησης ναρκωτικών νοείται κάθε πράξη με την οποία συντελείται η κυκλοφορία ναρκωτικών ουσιών ή πρόδρομων ουσιών που αναφέρονται στους πίνακες της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και ιδίως η εισαγωγή, η εξαγωγή, η διαμετακόμιση, η πώληση, η αγορά, η προσφορά, η διανομή, η διάθεση, η αποστολή, η παράδοση, η αποθήκευση, η παρακατάθεση, η παρασκευή, η κατοχή, η μεταφορά, η νόθευση, η πώληση νοθευμένων ειδών μονοπωλίου ναρκωτικών ουσιών, η καλλιέργεια ή η συγκομιδή οποιουδήποτε φυτού του γένους της κάνναβης, του φυτού της μήκωνος της υπνοφόρου, οποιουδήποτε είδους φυτού του γένους ερυθρόξυλου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου φυτού από το οποίο παράγονται ναρκωτικές ουσίες, η παραγωγή και η εκχύλιση ναρκωτικών ουσιών, η χορήγηση ουσιών για υποκατάσταση της εξάρτησης κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων, η διεύθυνση καταστήματος στο οποίο γίνεται εν γνώσει του δράστη συστηματική διακίνηση ναρκωτικών, η χρηματοδότηση, η οργάνωση ή η διεύθυνση δραστηριοτήτων διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, η νόθευση ή η κατάρτιση ή η χρησιμοποίηση πλαστής ιατρικής συνταγής για τη χορήγηση ναρκωτικών με σκοπό τη διακίνησή τους, καθώς και η μεσολάβηση σε κάποια από τις πράξεις αυτές.

3. Αν περισσότερες πράξεις διακίνησης αφορούν την ίδια ποσότητα ναρκωτικών συντρέχει μόνο ένα έγκλημα διακίνησης. Κατά την επιμέτρηση της ποινής λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των επί μέρους πράξεων διακίνησης, το είδος, η συνολική ποσότητα και η καθαρότητα του ναρκωτικού, καθώς και η βαρύτητα των σχετικών επιπτώσεων στην υγεία.

Πηγή Πληροφοριών: Δείτε Εδώ.

Γιατί να μας επιλέξετε;

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Το δικηγορικό μας γραφείο Α. & Α. ΚΟΥΡΟΥΠΗ επικεντρώνεται στις απαιτήσεις των πελατών μας για ένα εξαιρετικό μοντέλο νομικής υπηρεσίας που παρέχει αξία. Κατανοούμε ότι, για τους πελάτες, η αξία δεν είναι μια απλή ωριαία σύγκριση τιμών. Αξία σημαίνει αποτελεσματικές διαδικασίες παρακολούθησης και νομικής επεξεργασίας, δημιουργικές προσεγγίσεις για τη μείωση του νομικού κινδύνου και αποτελέσματα.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΞΙΑΣ

Έχουμε σχεδιάσει ένα σύστημα επικεντρωμένο στην εξυπηρέτηση πελατών. Το υλοποιήσαμε ευθυγραμμίζοντας την κουλτούρα, τη δομή και τις διαδικασίες μας με έναν στόχο – την ικανοποίηση των πελατών μας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

H ομάδα μας επικεντρώνεται στα επιθυμητά αποτελέσματα και εστιάζει τη στρατηγική σε κάθε στάδιο μέχρι το τελικό αποτέλεσμα. Η στόχευση στο προτιμώμενο αποτέλεσμα του πελάτη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μας διαδικασίας για κάθε περίπτωση.

Μη διστάσετε να ρωτήσετε.